Projekt #366 Oświetlenie miejsc niebezpiecznych – WBO 2018

PRÓG BUDŻETOWY: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Grzegorz Bartczak

UZASADNIENIE

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Wrocławia, piesi i rowerzyści. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych i rowerzystów w miejscach, które obecnie są zupełnie nieoświetlone. Na Wielkiej Wyspie zostało niewiele takich „białych plam”. W miejscach tych często poruszają się dzieci oraz osoby starsze i nieraz dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Alejka przy ul. Dembowskiego stanowi m.in dojście do Zespołu Szkół przy ul. Spółdzielczej i jest licznie wykorzystywana przez pieszych oraz rowerzystów. Również ulica Smętna jest ciągiem komunikacyjnym, który służy okolicznym mieszkańcom do poruszania się nie tylko do cmentarza, ale również w celach rekreacyjnych w kierunku wałów przeciwpowodziowych.
Zasilanie oświetlenia powinno być prowadzone po terenach zielonych bez niszczenia istniejących nawierzchni drogi i chodnika.
Mieszkańcy Biskupina, Sępolna, Bartoszowic – połączmy swoje głosy. W jedności siła! Razem możemy więcej i mamy większą szansę, aby nasz projekt został wybrany do realizacji.

ELEMENTY PROJEKTU

Alejka pieszo-rowerowa przy ul. Dembowskiego, na odcinku od ul. Spółdzielczej do ulicy Mielczarskiego (12 lamp)
Ul. Smętna – dojście do cmentarza od strony ulicy Żmichowskiej (11 lamp)

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2018/projekt,id,366