Zwiększamy budżet Rady Osiedla

Rada Osiedla jako samorządowa jednostka pomocnicza gminy ma możliwość włączenia się w realizację zadań społecznych z zakresu zadań własnych Miasta Wrocławia. Należy w tym celu przygotować projekt (ofertę realizacji zadania społecznego) oraz zwrócić się do WCRS – jednostki nadzorującej pracę Rad Osiedli – o przyznanie dodatkowych środków na ten cel. Aktywnie korzystamy z tej szansy. W tym […]

WBO 2017: zmarnowane głosy z naszego osiedla

W połowie października poznaliśmy wyniki głosowania WBO 2017. Niestety i w tym roku plebiscyt nie ułożył się pomyślnie dla naszego osiedla. Liczba zakwalifikowanych do realizacji projektów to 0. Wielka Wyspa brała udział w głosowaniu w Rejonie 3 (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów). Zwycięskie projekty w kategorii do 250 tyś, to: – Projekt 325, „Swojczycki Park Czarna […]

Loading...