Remont Śluzy Opatowickiej

Śluza Opatowicka, czyli śluza wodna komorowa (została wybudowana w ramach inwestycji z zakresu hydrotechniki prowadzonej w latach 1913–1917) to popularne przejście łączące Wyspę Opatowicką z Opatowicami, z którego często korzystają mieszkańcy Wielkiej Wyspy, Opatowic oraz turyści na rowerach.

 

O konieczności przeprowadzenia modernizacji śluzy i Kanału Opatowickiego mówiło się od lat, a oficjalne informacje pojawiły się na początku 2016 r. Prace modernizacyjne miały się zakończyć w czerwcu 2017 r. Jednak jak się wówczas okazało inwestycja nabrała prawie rocznego opóźnienia. Przyczyną miały być problemy finansowe głównego wykonawcy robót. Koszt remontu to blisko półtora miliona złotych. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jeszcze w 2017 r. informował, że zakończył się pierwszy etap modernizacji, czyli remont komory śluzy. Natomiast etap drugi – ostatni, miał się rozpocząć w drugiej połowie roku i potrwać do przełomu 2018 i 2019 roku. Czy i ten termin nie ulegnie przesunięciu – nie wiemy. Pewne jest, że przed mieszkańcami i turystami kolejne długie miesiące oczekiwania. Potwierdzają to obserwacje obecnego stanu robót.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy pomosty będą otwarte?

Na śluzie miały zostać zamontowane m.in. nowe, poszerzone pomosty służące do przechodzenia nad Odrą. Być może to efekt szumu medialnego oraz interwencji Rady Osiedla i Wrocławskiego Forum Rzecznego, podjętych kiedy okazało się, że mieszkańcy nie mogą legalnie przekraczać śluzy, a za samowolne przekroczenie grozi mandat. RZGW we Wrocławiu argumentował wówczas, że „Konstrukcja i wyposażenie kładki nie są przystosowane do korzystania przez osoby postronne, nieprzeszkolone w zakresie BHP obowiązującym na terenach hydrotechnicznych. Obecne urządzenie stanowi część zakładu pracy, podlegającą nadzorowi PIP, BHP, NB oraz administrowane jest przez pracowników RZGW i nie jest przystosowane do obsługi ruchu pieszego osób postronnych, w szczególności w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy. (…). RZGW we Wrocławiu nie może wyrazić zgody na udostępnienie nieruchomości do celów komunikacyjnych.” Czy zatem nowe, poszerzone pomosty będą otwarte? – Nadal jako Rada Osiedla nie otrzymaliśmy oficjalnego stanowiska RZGW w tej sprawie.

 

Tekst i zdjęcia: Damian Wojciech Dudała

Post Author: naszeosiedle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.