Spotkanie w Komendzie Policji Wrocław-Śródmieście

W dniu 1.02.2018 w Komendzie Policji Wrocław-Śródmieście odbyło się spotkanie funkcjonariuszy, przedstawiciela Departamentu Spraw Społecznych oraz przedstawicieli Rad Osiedli z terenu Dzielnicy Śródmieście. Ze strony naszej RO w spotkaniu wzięli udział: Grażyna Jaworska, Sebastian Kosendiak, Damian Wojciech Dudała.

Na spotkaniu omówione zostały bieżące problemy w tym kradzieże, rozboje, niszczenie mienia na terenach podlegających poszczególnym radom osiedli. Z informacji przekazanych przez Policję wynika, że w porównaniu z latami ubiegłymi zanotowano znaczny spadek liczby przestępstw, a dzielnica Śródmieście jest jedną z bezpieczniejszych we Wrocławiu.

Podczas dyskusji przedstawiciele naszej Rady Osiedla zabrali głos na temat bezpieczeństwa podczas Juwenaliów oraz zachowania studentów na masowych imprezach. Podkreślili, że współpraca z Policją układa się bardzo dobrze. Policjanci raz w tygodniu (w czwartki) są obecni w siedzibie rady. Komendant Policji zaproponował wspólne spotkanie naszej RO wraz z władzami uczelni dotyczące organizacji Juwenaliów.

Uczestnikom spotkania przedstawiono także aplikacje „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

tekst: Grażyna Jaworska

 

Post Author: naszeosiedle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.