Zwiększamy budżet Rady Osiedla

Rada Osiedla jako samorządowa jednostka pomocnicza gminy ma możliwość włączenia się w realizację zadań społecznych z zakresu zadań własnych Miasta Wrocławia. Należy w tym celu przygotować projekt (ofertę realizacji zadania społecznego) oraz zwrócić się do WCRS – jednostki nadzorującej pracę Rad Osiedli – o przyznanie dodatkowych środków na ten cel. Aktywnie korzystamy z tej szansy. W tym roku złożyliśmy wnioski ofertowe we wszystkich trzech dostępnych kategoriach, wyznaczonych przez WCRS.
Oferty Rady Osiedla na realizację zadań społecznych w 2018 roku, złożone w WCRS:

  • Klub Seniora. Zajęcia integracyjne i sportowe dla Mieszkańców 55+. (Wniosek: Iwona Jędrychowska)
  • Międzypokoleniowy Chór Osiedlowy. (Wniosek: Iwona Jędrychowska)
  • Festyn Osiedlowy. Organizacja festynu osiedlowego na Biskupinie. (Wniosek: Damian Wojciech Dudała)
  • „Otwarta Brama Osiedla B-S-D-B: spotkania środowiskowe na 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości (sport, edukacja, nauka, kultura) zakończone piknikiem dla 100 – latki”. Projekt cyklu wydarzeń integrujących mieszkańców osiedla, nawiązujący do obchodzonego w przyszłym roku okrągłego jubileuszu niepodległości. (Wniosek: Iwona Jędrychowska). Wystąpiliśmy ponadto z wnioskiem o dodatkowe fundusze do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM we Wrocławiu na realizację w roku 2018 projektu „Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży”. (Wniosek: Damian Wojciech Dudała).

 

opracowanie: Iwona Jędrychowska, Maciej Wołodko

Post Author: naszeosiedle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.