AWW – bez TIR-ów, ale też bez Węzła Międzyrzecka

29 września ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie oraz budowę Alei Wielkiej Wyspy. O przełomie w tej ważnej dla Wielkiej Wyspy inwestycji pisały wszystkie lokalne gazety i portale. Parę szczegółów chyba jednak im umknęło. Zebraliśmy je w jednym artykule.

 

1. Zakaz ruchu ciężkiego

Aleją Wielkiej Wyspy nie będą jeździły pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton. – Taką informację udało nam się zdobyć podczas poświęconego AWW spotkania we Wrocławskich Inwestycjach w czerwcu tego roku. Nową trasą przejadą zatem małe ciężarówki – typu chłodnia z dostawą do sklepu, nie wjadą na nią jednak TIR-y. Podobne limity tonażowe mają – jak zapewniają Wrocławskie Inwestycje – obowiązywać także na Olszewskiego i Dembowskiego. Ograniczenia tonażowe zostały wpisane w decyzję środowiskową, ich wprowadzenie jest zatem pewne. W wiążącej dla projektanta i wykonawcy treści decyzji środowiskowej nie zapisano dokładnej wartości limitu tonażowego, a jedynie ogólnikowe sformułowanie o wprowadzeniu zakazu ruchu ciężkiego. Niemniej – to dobra wiadomość dla mieszkańców Wielkiej Wyspy.

2. Brak węzła Międzyrzecka

Nie będzie zjazdu z AWW na ulicę Międzyrzecką. Przetarg obejmuje wyłącznie zaprojektowanie węzła drogowego przy ulicy Międzyrzeckiej, ale już nie jego realizację. To spora zmiana w stosunku do pierwotnych założeń. Dla mieszkańców Wielkiej Wyspy oznacza m.in. brak alternatywnego dojazdu do centrum miasta w przypadku zatoru przy Moście Zwierzynieckim (spowodowanego np. przez wypadek, remont itp.). AWW bez węzła poprowadzi nas w okolice Armii Krajowej, jednak bez możliwości zjadu po drodze w stronę Traugutta. Rzadsza sieć zjazdów z trasy głównej AWW upodobni ją także do typowych tras tranzytowych. Nie jest jasne, jaki wpływ odciśnie brak węzła na spodziewanych w całym układzie drogowym natężeniach ruchu. Z pewnością jednak wybudowana zostanie inna droga, niż ta która konsultowana była z mieszkańcami Wrocławia. Jak czytamy w dokumentach przetargowych – realizacja tej części inwestycji „jest przewidziana w etapie II i może stanowić przedmiot zamówień podobnych.” Nikt nie wie, kiedy i czy w ogóle nastąpi drugi etap inwestycji.
W ostatnim dniu przed złożeniem tego biuletynu do druku, dotarła do nas informacja o opublikowanej w internecie petycji, wnoszącej o wybudowanie węzła Międzyrzecka. Możecie ją Państwo znaleźć na portalu petycje.pl pod adresem: http://www.petycje.pl/…/petycja_za_budowa_wezla_z_alei_wiel…
Nie udało nam się potwierdzić liczby osób z ul. Międzyrzeckiej, sprzeciwiających się – zdaniem mediów – budowie węzła.

3. Maty antywibracyjne na wysokości Pugeta

340-metrowy odcinek AWW na wysokości ulicy Pugeta ma zostać wybudowany w innej technologii. Wyłoniona w przetargu firma wykona na tym odcinku podbudowę wibroizolacyjną, mającą zmniejszać drgania, tak by były mniej odczuwalne w najbliższym sąsiedztwie.

4. Brak ekranów akustycznych wzdłuż ulicy 8 maja

Na 3,5-kilometrowej trasie AWW przewidziano ponad 1,5 kilometra ekranów przyrodniczych o wysokości co najmniej 3 metrów. Ale nie na Wielkiej Wyspie. Z dokumentów przetargowych wynika, że na naszej Wyspie powstać może do około 130 metrów ekranów (niedaleko nowego mostu przez Odrę). Wzdłuż ulicy 8 maja pozostawiona zostanie jedynie rezerwa terenu, umożliwiająca budowę ekranów akustycznych w przyszłości.
Również w tej sprawie zaprotestowali mieszkańcy. 16 października do Rady Osiedla wpłynął podpisany przez kilkadziesiąt osób wniosek mieszkańców Sępolna (podpisy prawdopodobnie nadal są zbierane, więc ich liczba do dziś mogła ulec zmianie). Zwrócono się do nas o interwencję w sprawie wykonania m.in. ekranów akustycznych po obu stronach drogi, przejść dla zwierząt na wysokości ul. 8 Maja oraz pasa zakrzaczeń i zadrzewień wzdłuż całej trasy dla zmniejszenia efektu smogu. 8 listopada podczas 8 sesji Rady Osiedla podjęliśmy uchwałę o uznaniu za zasadne, by inwestor rozpatrzył tę petycję w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie powodującym wstrzymania realizowanej inwestycji.

5. Czy będą korki?

Prognozy natężenia ruchu na AWW oraz krzyżujących się z nią ulicach (Olszewskiego, Dembowskiego, Mickiewicza) zapisane w raporcie i decyzji środowiskowej, są już nieaktualne. Przewidywane natężenie ruchu obliczono bowiem dla wariantu inwestycji zawierającego Węzeł Międzyrzecka. Wiemy natomiast, że projektowana dla trasy kategoria ruchu KR-4, czyni z AWW funkcjonalny odpowiednik ulicy Mickiewicza. Skrzyżowania AWW z ulicami Olszewskiego, Dembowskiego i Mickiewicza nie będą dwupoziomowe (bezkolizyjne). Zaplanowano tam zwykłe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, zintegrowaną z miejskim systemem ITS. W przypadku znacznego natężenia ruchu na AWW, może skutkować to krótkimi cyklami świetlnymi dla kierowców jadących Olszewskiego, Dembowskiego i Mickiewicza. A co za tym idzie – korkami w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Próba podania bardziej szczegółowej prognozy byłaby już wróżeniem z fusów. Nasze obawy i nadzieje związane z płynnością ruchu zweryfikuje zapewne dopiero praktyka.

Tekst: Maciej Wołodko

Post Author: naszeosiedle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.