Zwiększamy budżet Rady Osiedla

Rada Osiedla jako samorządowa jednostka pomocnicza gminy ma możliwość włączenia się w realizację zadań społecznych z zakresu zadań własnych Miasta Wrocławia. Należy w tym celu przygotować projekt (ofertę realizacji zadania społecznego) oraz zwrócić się do WCRS – jednostki nadzorującej pracę Rad Osiedli – o przyznanie dodatkowych środków na ten cel. Aktywnie korzystamy z tej szansy. W tym […]

Loading...