Bezpłatne kompostowniki

Mieszkańcy Wielkiej Wyspy mają często do dyspozycji ogrody przydomowe. Właściciele działek i ogródków mogą skorzystać z bezpłatnych kompostowników dostępnych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Osoby chętne są zobligowane do wypełnienia wniosku o użyczenie kompostownika. Po 36 miesiącach użytkowania kompostownik przechodzi na własność użytkownika. Wnioski są dostępne na stronie internetowej Wydziału Środowiska oraz w […]

Loading...